اپیزود دوم: نبرد پلتفرم ها

در دومین قسمت از اسلوب به سراغ پلفترم ها رفتیم و سعی بر شناخت بیشتر بازارگاه‌ها گذاشتیم. در این گفتگوی ۲ ساعته، به معرفی خاستگاه پلفترم، انواع آن‌ها و پیش‌قراولان این مدل کسب‌وکاری پرداختیم.…

Connect

Stay in the Loop