رسانه فناوری و کسب و کار

برچسبپایان استارتاپ

اپیزود اول: پایان یک کسب‌وکار

اسفند سال ۱۳۹۸، خبر پایان کار یکی از استارتاپ‌های به‌نام ایران، چیلیوری، شوکی را به اکوسیستم کارآفرینی کشور وارد کرد. این خبر، سرآغازی شد برای ایجاد پادکستی به‌نام اُسلوب که بنا داریم در آن، پیرامون کسب‌وکارهای نوپا و فناوری گفتگو کنیم. در قسمت نخست، به سراغ موضوع پایان رفتیم و منظرهای مختلف آن‌را بررسی نمودیم. تلاش کردیم که با انواع مختلف «پایان» در کسب‌وکار آشنا شویم و زمینه‌های آن‌را بازشناسی...

رسانه فناوری و کسب و کار