رسانه فناوری و کسب و کار

برچسبشکست کسب‌وکار

فرآیند شکست | کسب‌وکارها در چه مسیری از بین می‌روند؟

در قسمت نخست اسلوب به سراغ شکست کسب‌وکار ها رفتیم و از منظرهای مختلف این پدیده را بررسی نمودیم. همچنین در مقاله دلایل شکست کسب‌وکارها به سراغ ۱۲ عامل اصلی از بین رفتن یک کسب‌وکار رفتیم و آن‌ها را برشمردیم. حال بیایید نگاهی به فرآیند شکست کسب‌وکارها بی‌اندازیم و ببینیم در چه مسیری یک کسب‌وکار از بین خواهد رفت؟ جاروسلاو روپگا در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی با بررسی مدل های ارائه شده توسط محققان قبلی، فرآیند...

رسانه فناوری و کسب و کار