رسانه فناوری و کسب و کار

برچسببازارگاه

اپیزود دوم: نبرد پلتفرم ها

در دومین قسمت از اسلوب به سراغ پلفترم ها رفتیم و سعی بر شناخت بیشتر بازارگاه‌ها گذاشتیم. در این گفتگوی ۲ ساعته، به معرفی خاستگاه پلفترم، انواع آن‌ها و پیش‌قراولان این مدل کسب‌وکاری پرداختیم.

در ادامه، ظهور بازارگاه‌ها را در ایران بررسی کردیم و در نهایت، به رقابت میان پلتفرم‌های ایرانی پرداختیم.

اگر می‌خواهید اسلوب را به طور مستمر بشنوید، به صفحه «از کجا بشنویم؟» سر بزنید و آبونه‌ی پادکست شوید.

رسانه فناوری و کسب و کار