رسانه فناوری و کسب و کار

برچسباسنپ

استارتاپ های ناموفق ایرانی | استارتاپ‌های نامدار ایران چگونه پایان یافتند؟

وقتی از استارتاپ های ناموفق ایرانی یاد می‌کنید، ناخداگاه تصویری منفی در ذهن‌مان شکل می‌گیرید. تیمی با شوق و اشتیاق فراوان، حول ایده‌ای فعالیت خود را آغاز می‌کنند و بعد از چندی و به دلایل مختلف تصمیم به خاتمه دادن به فعالیت‌شان می‌گیرند. شکست استارتاپ‌ها، چه در ایران و چه در باقی نقاط جهان امری متداول است. نسبت موفقیت استارتاپ‌ها بنا به ماهیت‌شان پایین است و دلایل متعددی می‌تواند منجر به خاتمه‌ی...

رسانه فناوری و کسب و کار