رسانه فناوری و کسب و کار

نویسندهمیلاد اسلامی‌زاد

اینجا تهران است، صدای ما را از اسلوب می‌شنوید

روزهای پایانی سال ۹۸ و درست در ایامی که تازه داشتیم با مفهوم تازه‌ای به اسم کرونا آشنا می‌شدیم، ایده‌ی خام و اولیه‌ی ساخت پادکستی حول موضوع کسب‌وکار و فناوری را به ذهنم رسید. مثل بسیاری از ایده‌های خُرد و درشت دیگری که تا به ذهنم می‌رسد، همراه با هیجانی که عمدتا چندی بعد فروکش می‌کند، با بهامین در میان گذاشتم و همانطور که انتظارش می‌رفت، با فراست و تامل او همراه شد. ایده‌ی اولیه‌ی در مسیر گفتگویی...

رسانه فناوری و کسب و کار